Komputery to nieodłączny element naszej codziennej rzeczywistości. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez tych urządzeń. Jednak niewiele osób wie, że historia komputerów w Polsce sięga lat 50. XX wieku. Przez ponad sześć dziesięcioleci, polscy naukowcy i inżynierowie przyczyniali się do rozwoju informatyki, projektując i budując nowe urządzenia, a także rozwijając oprogramowanie. W tym artykule przedstawimy historię komputerów w Polsce, dzieląc ją na okresy i omawiając najważniejsze wydarzenia oraz postacie.

I. Początki: lat 50. i 60. XX wieku
A. Pierwszy komputer w Polsce: Odra 1304
B. Rozwój sieci telekomunikacyjnych
C. Powstanie pierwszych wydziałów informatycznych na polskich uczelniach

II. Okres rozwoju: lata 70. i 80. XX wieku
A. Początek produkcji komputerów w Polsce
B. Budowa pierwszych superkomputerów
C. Powstanie polskiego systemu operacyjnego

III. Transformacja: lata 90. XX wieku
A. Upowszechnienie komputerów osobistych
B. Rozwój polskiej branży informatycznej
C. Wprowadzenie Internetu

IV. Współczesność: od lat 2000 do dzisiaj
A. Rozwój technologii mobilnych i internetowych
B. Wprowadzenie cyfrowych technologii do administracji publicznej
C. Powstanie polskich startupów i firm technologicznych

Początki: lat 50. i 60. XX wieku

Początki rozwoju informatyki w Polsce datuje się na lata 50. i 60. XX wieku, kiedy to zaczęto wprowadzać pierwsze komputery do kraju. Pierwszym polskim komputerem był Odra 1304, który został skonstruowany przez zespół inżynierów z Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. Janusza Groszkowskiego. Odra 1304 została uruchomiona w 1960 roku, a rok później została oficjalnie zaprezentowana na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

W latach 60. rozpoczęła się również rozbudowa sieci telekomunikacyjnej w Polsce, co pozwoliło na lepszą wymianę informacji między różnymi instytucjami. W 1965 roku powstała Krajowa Sieć Teleinformatyczna (KST), która umożliwiła przesyłanie informacji między urzędami i instytucjami w kraju. W 1969 roku uruchomiono pierwszą międzynarodową linię teleinformatyczną łączącą Polskę z Niemcami.

W tym czasie powstawały również pierwsze wydziały informatyczne na polskich uczelniach. W 1956 roku na Politechnice Warszawskiej otwarto Katedrę Techniki Obliczeniowej, która stała się zalążkiem dzisiejszego Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W 1961 roku powstał Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który oferował pierwsze studia informatyczne w Polsce.

W latach 60. polscy naukowcy i inżynierowie zaczęli także rozwijać oprogramowanie dla komputerów. W 1964 roku powstał pierwszy polski system operacyjny – Mazowsze, opracowany przez zespół inżynierów z Politechniki Warszawskiej. System ten był przeznaczony dla komputerów rodziny Odra i był wykorzystywany przez polskie instytucje naukowe i administracyjne.

Okres rozwoju: lata 70. i 80. XX wieku

Lata 70. i 80. XX wieku to okres intensywnego rozwoju informatyki w Polsce. W tym czasie powstały pierwsze zakłady produkujące komputery w kraju, a polscy naukowcy i inżynierowie zaczęli projektować i budować superkomputery.

W 1971 roku powstało Zakłady Elektroniczne MERA-ELWRO we Wrocławiu, które rozpoczęły produkcję komputerów rodziny Elwro. W 1973 roku powstała również Firma Komputerowa UNITRA-ELZAB w Zabrzu, która produkowała komputery serii Elzab.

W latach 70. polscy naukowcy zaczęli projektować i budować superkomputery. W 1974 roku powstał pierwszy polski superkomputer – ELWRO 800 Junior, który został zaprojektowany przez zespół inżynierów z Zakładów Elektronicznych MERA-ELWRO. W 1979 roku uruchomiono superkomputer CYFRONET, który był jednym z największych i najpotężniejszych komputerów w Europie.

W latach 80. polscy naukowcy zaczęli rozwijać polski system operacyjny – UW-UX, który był rozwijany na Uniwersytecie Warszawskim. System ten był dostosowany do pracy na komputerach rodziny ELWRO i był wykorzystywany przez polskie instytucje naukowe i administracyjne.

W tym okresie rozwijała się również polska informatyka aplikacyjna. Powstały pierwsze programy komputerowe do projektowania i analizy konstrukcji, a także do zarządzania produkcją i gospodarką magazynową. W 1985 roku powstała Politechnika Warszawska, która miała za zadanie rozwijanie polskiej informatyki aplikacyjnej.

W latach 80. w Polsce zaczęto również wprowadzać komputery do użytku domowego. Na rynku pojawiły się pierwsze komputery osobiste, takie jak Elwro Junior, Kompakt czy Mikro-80, które były dostępne dla zwykłych użytkowników.

Transformacja: lata 90. XX wieku

Lata 90. XX wieku to czas transformacji polskiej gospodarki i wprowadzenia nowych technologii, w tym informatycznych. W tym czasie polska branża informatyczna zaczęła rozwijać się dynamicznie, a komputery stały się coraz bardziej popularne i dostępne dla zwykłych użytkowników.

W latach 90. nastąpił gwałtowny wzrost liczby użytkowników komputerów osobistych. W 1990 roku w Polsce działało około 30 tysięcy komputerów, a w 2000 roku już ponad 3,5 miliona. Rosnąca popularność komputerów osobistych sprawiła, że zaczęto tworzyć coraz więcej programów użytkowych, gier oraz aplikacji internetowych.

W tym czasie powstały również pierwsze polskie firmy informatyczne, takie jak Comarch, Softbank, czy Asseco. W 1991 roku powstała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), która stała się reprezentatywnym organem polskiej branży informatycznej. W 1994 roku powstała Polska Grupa Wirtualna (PGW), która była jednym z pierwszych polskich dostawców usług internetowych.

W 1991 roku Polska podpisała umowę z amerykańską korporacją IBM na dostawę komputerów do polskiej administracji publicznej. To umocniło pozycję IBM w Polsce i przyspieszyło rozwój informatyzacji w kraju. W tym czasie uruchomiono również pierwsze sieci internetowe w Polsce, a w 1996 roku powstała Polska Sieć Komputerowa (POL-34), która umożliwiała dostęp do Internetu z każdego miejsca w kraju.

W latach 90. Polska uczestniczyła również w międzynarodowych projektach informatycznych. W 1992 roku Polska wstąpiła do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), a w 1993 roku dołączyła do programu Human Brain Project. Dzięki temu polscy naukowcy i inżynierowie mieli dostęp do najnowszych technologii i mogli współpracować z najlepszymi specjalistami z całego świata.

W latach 90. polskie władze skupiły się również na modernizacji administracji publicznej i wprowadzeniu cyfrowych technologii do obsługi państwa. W 1997 roku powołano Centrum Informatyzacji Administracji (CIA), które miało za zadanie koordynowanie procesu informatyzacji państwa. W 1999 roku uruchomiono pierwszy w Polsce portal internetowy Urzędu Miasta Warszawy, który umożliwiał mieszkańcom miasta korzystanie z usług publicznych za pośrednictwem Internetu.

Lata 90. XX wieku to czas gwałtownego rozwoju informatyki w Polsce, który położył podwaliny pod obecną polską branżę informatyczną. Rozwój technologii w Polsce umożliwił młodym i zdolnym ludziom rozwijanie swoich pomysłów oraz tworzenie nowych rozwiązań, które wpłynęły na poprawę jakości życia w kraju.

Ważnym wydarzeniem tamtych czasów był również rozwój e-commerce, czyli handlu internetowego. Pierwsze sklepy internetowe pojawiły się w Polsce pod koniec lat 90. XX wieku, a ich popularność rosła wraz z rosnącą liczbą użytkowników Internetu.

W latach 90. XX wieku Polska przeszła również proces transformacji ustrojowej i gospodarczej, co otworzyło drzwi dla zagranicznych inwestorów i korporacji informatycznych. W 1994 roku Compaq otworzył swoje biuro w Polsce, a w 1996 roku Intel otworzył swoje centrum badawczo-rozwojowe w Gdańsku. W 1999 roku Comarch zadebiutował na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a w kolejnych latach pojawiło się wiele innych polskich firm informatycznych notowanych na giełdzie.

W latach 90. XX wieku w Polsce pojawiła się również nowa kultura i sposób myślenia, co wpłynęło na rozwój innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Powstało wiele kreatywnych firm i start-upów, które wprowadziły na rynek nowe i innowacyjne produkty i usługi.

Podsumowując, lata 90. XX wieku to czas dynamicznego rozwoju informatyki w Polsce. W tym okresie polska branża informatyczna zaczęła się rozwijać, a komputery stały się coraz bardziej popularne i dostępne dla zwykłych użytkowników. Wprowadzenie nowych technologii do obsługi państwa przyspieszyło proces modernizacji administracji publicznej, a powstanie nowych firm i start-upów umożliwiło młodym ludziom rozwijanie swoich pomysłów i tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Współczesność: od lat 2000 do dzisiaj

Współczesność to czas dynamicznego rozwoju technologii w Polsce. W ciągu ostatnich kilkunastu lat polska branża informatyczna znacząco się rozwinęła, a liczba użytkowników komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych stale rośnie.

Wraz z rozwojem technologii mobilnych i internetowych, Polska stała się ważnym graczem na rynku globalnym. Polskie firmy informatyczne zdobywają coraz większe uznanie na świecie, a ich produkty i usługi są wykorzystywane w wielu krajach.

W ciągu ostatnich lat polska branża informatyczna przeszła kilka istotnych zmian. W 2012 roku rząd polski wprowadził program Informatyzacja Polski 2014+, którego celem było przyspieszenie procesu informatyzacji państwa. Program ten przyczynił się do wprowadzenia nowych technologii do administracji publicznej, a także do rozwoju e-usług i e-commerce.

W 2017 roku w Polsce uruchomiono pierwszą sieć 5G, co umożliwiło użytkownikom korzystanie z najnowszych technologii mobilnych i internetowych. Polska staje się coraz bardziej otwartym i innowacyjnym krajem, a jej rozwój technologiczny przyciąga coraz większą uwagę inwestorów i korporacji z całego świata.

Współczesna polska branża informatyczna skupia się przede wszystkim na rozwoju technologii internetowych i mobilnych, a także na rozwijaniu sztucznej inteligencji i innych technologii związanych z przetwarzaniem danych. W Polsce powstają również nowe firmy i start-upy, które tworzą innowacyjne i kreatywne rozwiązania w różnych dziedzinach, takich jak fintech, medtech czy agrotech.

Współczesne technologie umożliwiają coraz bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie zdrowia, edukacji, biznesu i wielu innych dziedzin. Polska branża informatyczna jest w stanie dostarczyć innowacyjne produkty i usługi, które zmieniają oblicze współczesnego świata.

Podsumowując, współczesność to czas intensywnego rozwoju technologii w Polsce. Polska branża informatyczna rozwija się dynamicznie, a liczba użytkowników komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych stale rośnie. Polska staje się coraz bardziej otwartym i innowacyjnym krajem, a jej rozwój technologiczny przyciąga coraz większą uwagę inwestorów i korporacji z całego świata.